Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2015:3234
Rechtbank Rotterdam, 472153

Inhoudsindicatie:

Geen sprake van gerechtvaardigde vrijheidsbeperking in de zin van artikel 5 EVRM , wel machtiging gesloten plaatsing 18 + verleend met instemming van en in belang van betrokkene.

Het verzoek om een gesloten machtiging als bedoeld in artikel 6.1.8, eerste lid, van de Jeugdwet dient door het college van burgemeester en wethouders te worden ingediend en kan niet op eigen titel door een andere (rechts)persoon worden gedaan. Het onderliggende verzoek is ingediend door de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (de GI). Het College heeft het verzoek van de GI bij besluit bekrachtigd en heeft volmacht verleend aan de GI om een dergelijk verzoek bij de rechtbank namens B&W in te dienen. Naar het oordeel van de rechtbank biedt de Jeugdwet of de totstandkomingsgeschiedenis van deze wet geen aanknopingspunten voor het oordeel dat de aard van de bevoegdheid zich tegen het verlenen van machtiging tot het doen van een verzoek verzet. Bovendien acht de rechtbank hier van belang dat een ingrijpende beslissing als het verlenen van een machtiging tot gesloten plaatsing niet door het College zelf, maar door de rechter wordt genomen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug